Første torsdag i hver måned har vi personalmøte ved legesenteret. Disse dagene åpner vi først kl. 08.45. 

Dette til informasjon.