Fra 2022 har vi personalmøter første tirsdag i hver måned, disse dagene åpner kontoret kl. 08.45.